MeetingPlaza

Servers in Hanoi


Dịch vụ họp qua Web với âm thanh chất lượng cao
音のきれいな高級Web会議サービス
Sau một thời gian kiểm tra chất lượng kết nối, chúng tôi đảm bảo MeetingPlaza có thể cung cấp cuộc họp chất lượng cao trong Việt nam cũng như với nước ngoài.
ベトナム国内外における長期の品質確認試験により、MeetingPlazaはベトナム国内、国外との高品質な会議を提供できることを確認しました。

Đây chính là cơ hội để các bạn sử dụng MeetingPlaza.
さあ、いまこそ、MeetingPlaza導入のチャンスです。

Miễn phí nếu sử dụng ngay bây giờ 
今なら無料
Có thể thực hiện cuộc họp miễn phí với các điểm cầu trên thế giới
世界中の人々と無料で自由に会議ができます。

Sản phẩm tin cậy đến từ Nhật Bản  Chính thức bắt đầu tại Việt Nam  
安心の日本製 ベトナムで本格開始

Hiện có hơn 4000 công ty Nhật,các doanh nghiệp IT quy mô lớn, cơ quan tài chính, cũng như các lớp học tiếng nhật tại Việt nam đang sử dụng, Hỗ trợ lắp đặt thiết bị, cung cấp dịch vụ nhanh chóng – chất lượng cao, đáng tin cậy
日本で4千社以上の利用実績、ベトナムでも大手IT企業、金融企業が会議、日本語教室で使用開始、ベトナム国内にサーバー設置、高速・高品質、安心のサポート
Configuration of client screen
128 points connetion

Dịch vụ họp qua Web dạng chia sẻ tài liệu
 
 資料共有型Web会議サービス

Hiển thị cùng lúc 128 điểm cầu
 128拠点を接続、同一画面に表示

Có thể thực hiện cuộc họp có tính năng cao
   bằng video, giọng nói và tài liệu chia sẻ

 
映像、音声、共有資料で高機能な会議が可能

Có thể chia sẻ màn hình nền, chia sẻ file
    giữa các điểm cầu khác nhau

 遠隔地点間でデスクトップ共有、ファイル共有

Có thể chia sẻ ứng dụng, chia sẻ trang
    web, chia sẻ bảng trắng

 アプリケーション共有、Web供給、白板共有が可能

Giải pháp thích hợp cho người làm

    việc từ xa, cho cuộc họp bằng TV, cho việc
    học tập từ xa

 テレワーク、テレビ会議、遠隔学習に最適

Tổ chức nhiều cuộc họp đồng thời chỉ
   với 1 hợp đồng

 1契約で複数会議同時開催

(HD) Hình ảnh video rõ nét với độ phân giải
   cao

 HD(ハイビジョン)品質ビデオも可能

Tham gia họp bằng thao tác đơn giản chỉ với
   vài cú nhấp chuột
  

 数クリックの簡単操作で会議に参加

*  Sử dụng thời gian họp tới 10,000 phút 1 tháng
   (khoảng 160 giờ) cho tất cả các điểm cầu
 

 ユーザ合計1万分(約160時間)/月、利用可能

Chất lượng âm thanh tương đương đài FM
 FM放送並みの音声品質

* Cuộc họp không cần dùng tay vì sử dụng míc
   và loa được tích hợp bên trong thiết bị

 内蔵エコーキャンセラによるハンズフリー会議